quinta-feira, dezembro 10, 2009

Saranan Ganesha


Om parvati pataye
Hara hara hara mahadev
Gajananam buta
Ganadi sevatam
Kapitha jambu
Phalacharu bhakshanam
Umasutam shoka
Vinasha karakam
Namami vigneshvara
Pada pankajam
Om Gam Ganapataye Namaha !!!!

AmazingCounters.com
Overtons Marine Supply